Existensiell livcoaching
Så går det till

Grunden utgörs av en vilja hos den som söker livscoaching att göra inre förändringar så ”att jag kan bli mera den jag i verkligheten är”. En annan förutsättning är att vara beredd att självständigt göra de inre ansträngningar som behövs för att närma sig detta.
Här kan man kan se samtalen/arbetet tillsammans med livscoachen som just ett samarbete.
Det handlar alltså inte om råd som slaviskt ska följas, mer om uppslag och idéer som man kan pröva på att göra.

Livscoachingen sker i individuella samtal och i det inre arbete som görs mellan samtalen. Det sker efter överenskommelse mellan den som söker detta och livscoachen där man avtalar hur många gånger man ska träffas i första hand.

 

 

 

 
rolex replica fake omega rolex replica sale rolex replica uk breitling replica sale